Μαρία Πικραμένου

Μαρία Πικραμένου

Customer Operations Director, SPACE HELLAS

Tο υπόβαθρο μιας επιτυχημένης πελατοκεντρικής στρατηγικής

Η πελατοκεντρική στρατηγική επικεντρώνεται στη δημιουργία και διατήρηση ενός βαθύτατου δεσμού με τους πελάτες. Βασίζεται στην κατανόηση των αναγκών, των προτιμήσεων και των συναισθημάτων του πελάτη, προσφέροντας εξατομικευμένες λύσεις και υπηρεσίες.
Στην πληροφορική, η πελατοκεντρική στρατηγική επικεντρώνεται στην παροχή εξαιρετικών ψηφιακών εμπειριών και προηγμένων τεχνολογικών λύσεων που προσαρμόζονται στις μοναδικές ανάγκες των πελατών. Μέσω πλατφορμών cloud, AI, και αυτοματισμού, οι εταιρείες πληροφορικής προσφέρουν προσαρμοσμένες, ασφαλείς και αποδοτικές λύσεις. Ο ενεργός διάλογος με τους πελάτες, η ταχεία ανταπόκριση σε προβλήματα, και η σταθερή παροχή υποστήριξης συνθέτουν το υπόβαθρο μιας επιτυχημένης πελατοκεντρικής στρατηγικής στον τομέα αυτόν.
Στην παρουσίαση θα αναλυθούν αφενός οι τρόποι και τα μέσα, μέσω των οποίων παρέχεται επιτυχημένη υποστήριξη σε Οργανισμούς με βάση την πελατοκεντρική στρατηγική, αφετέρου θα παρουσιαστεί το πώς η SPACE Hellas εφαρμόζοντας αυτή τη στρατηγική υποστηρίζει με επιτυχία τους πελάτες της.