Χρυσούλα Δημητρίου

Χρυσούλα Δημητρίου

Επικεφαλής Διεύθυνσης Στρατηγικής Δικτύου Καταστημάτων, ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Πώς χτίζεται η εξαιρετική εμπειρία εξυπηρέτησης στην Εθνική Τράπεζα

Στο πλαίσιο ενός ολιστικού συστήματος οργάνωσης εξυπηρέτησης που εξασφαλίζει ταχύτητα, αποτελεσματικότητα και βέλτιστη αξιοποίηση πόρων, στην Εθνική Τράπεζα:
• Οι πελάτες μπορούν πλέον να αποκτήσουν τα προϊόντα και υπηρεσίες γρήγορα και εύκολα χωρίς να επισκεφθούν κατάστημα.
• Οι συναλλαγές γίνονται με ασφάλεια μέσω της τεχνολογίας της ψηφιακής υπογραφής και της υποδομής της paperless εφαρμογής.
• Η εμπειρία στο Δίκτυο Καταστημάτων αναβαθμίζεται ενισχύοντας την ουσιαστική ανάπτυξη συνεργασίας & επικοινωνία με τους πελάτες.