Γιώργος Γκενεράλης

Γιώργος Γκενεράλης

Senior Director Account Operations South Europe, ADIDAS

From supportive function to a true Business Enabler: How strong business partnership unlocks opportunities for the business.

Ο Γιώργος Γκενεράλης θα μιλήσει για τη σημαντικότητα να χτίζουν οι εταιρίες τις συνεργασίες τους σε ισχυρά θεμέλια. Το περιβάλλον που όλες οι επιχειρήσεις λειτουργούν έχει μεγάλες μεταβολές, απρόβλεπτες αλλαγές, και όσο αυτές ενδυναμώνουν τις συνεργασίες τους τόσο περισσότερες δυνατότητες θα έχουν να συνεχίζουν την ανάπτυξή τους και να εκμεταλλεύονται σωστά τις ευκαιρίες. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο θα συζητηθεί πώς ένα τμήμα με έμφαση στην εξυπηρέτηση μπορεί να γίνει Business Enabler, εστιάζοντας τόσο στο επιχειρησιακό μοντέλο όσο και στους ανθρώπους και στην επικοινωνία.