Στέλλα Κάσδαγλη

Στέλλα Κάσδαγλη

Co-Founder, WOMEN ON TOP

Συμπεριληπτική επικοινωνία στην εξυπηρέτηση πελατών

Η συμπεριληπτική γλώσσα και επικοινωνία είναι σημείο-κλειδί για την εδραίωση μιας κουλτούρας ισότητας και σεβασμού στην εξυπηρέτηση πελατών. Πώς εφαρμόζεται, όμως, στην πράξη; Εξερευνώντας τις βασικές αρχές αλλά και τα όρια της συμπεριληπτικής επικοινωνίας στην εμπειρία των πελατών, μπορούμε όχι μόνο να εξοπλίσουμε τις ομάδες μας με τα εργαλεία που χρειάζονται για να τιμήσουν και να αναδείξουν τη διαφορετικότητα, αλλά και να βελτιώσουμε την ίδια την εργασιακή κουλτούρα μιας ολόκληρης επιχείρησης.
Η συμπεριληπτική γλώσσα και επικοινωνία είναι σημείο-κλειδί για την εδραίωση μιας κουλτούρας ισότητας και σεβασμού στην εξυπηρέτηση πελατών. Πώς εφαρμόζεται, όμως, στην πράξη; Εξερευνώντας τις βασικές αρχές αλλά και τα όρια της συμπεριληπτικής επικοινωνίας στην εμπειρία των πελατών, μπορούμε όχι μόνο να εξοπλίσουμε τις ομάδες μας με τα εργαλεία που χρειάζονται για να τιμήσουν και να αναδείξουν τη διαφορετικότητα, αλλά και να βελτιώσουμε την ίδια την εργασιακή κουλτούρα μιας ολόκληρης επιχείρησης.