Νικόλαος Κύρκος

Νικόλαος Κύρκος

Bank Operations Supervisor, TELECROFT SERVICES

Καλωσήρθατε στον κόσμο των τραπεζικών τηλεφωνικών κέντρων εξυπηρέτησης πελατών

Καθώς οι τράπεζες και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα προσπαθούν να γίνουν πιο ευκίνητα και πιο έμπειρα στην ψηφιακή εποχή, πολλά από αυτά παραβλέπουν το τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης πελατών. Αυτές οι επιχειρήσεις, γνωστές για τις μακριές σειρές υπαλλήλων που φορούν ακουστικά, θεωρούνται εξαρχής ως κόστος επιχειρηματικής δραστηριότητας και όχι ως βασικός πυλώνας της εξυπηρέτησης πελατών της τράπεζας. Παρόλο που οι τράπεζες αλληλεπιδρούν τα τελευταία χρόνια με τους πελάτες τους μέσω πολλαπλών καναλιών, ο κύριος όγκος των επικοινωνιών τους εξακολουθεί να διενεργείται μέσω του τηλεφώνου, μια τεχνολογία που εφευρέθηκε τον 19ο αιώνα.
Μέσα σε αυτό το μεταβαλλόμενο περιβάλλον, η Telecroft, μια εταιρία εξωτερικής ανάθεσης επιχειρηματικών διαδικασιών (BPO) με εξειδίκευση στην τηλεφωνική εξυπηρέτηση πελατών για λογαριασμό μεγάλων ελληνικών τραπεζών και χρηματιστηριακών οργανισμών, διαμορφώνει πρακτικές που την καθιστούν ένα ισχυρό εργαλείο στον ψηφιακό μετασχηματισμό εφαρμόζοντας τεχνολογίες που βελτιώνουν τη σχέση με τον πελάτη. Σκοπός αυτής της παρουσίασης είναι να αναδείξει τις βέλτιστες πρακτικές του τηλεφωνικού κέντρου της εταιρίας στην τραπεζική εξυπηρέτηση των πελατών, μέσα από διεργασίες ψηφιακού μετασχηματισμού και αυτοματοποίησης, καθώς και της καθιέρωσής του ως ενός νέου πολυκαναλικού κόμβου αλληλεπίδρασης της τράπεζας με τους πελάτες.