Βασιλική Παπασιδέρη

Βασιλική Παπασιδέρη

Business Development Manager, DOCTORANYTIME.GR

H συναισθηματική ευφυΐα στις πωλήσεις ή αλλιώς: “πάρτο προσωπικά”

Η Βασιλική Παπασιδέρη θα απαντήσει σε τρια βασικά ερωτήματα, αναλύοντας τo case study ενός health tech marketplace. Ποια είναι η βάση των συναισθημάτων όταν κάποιος αγοράζει. Πώς τα στελέχη πωλήσεων καλούνται να διαχειριστούν τα συναισθήματα των πελατών. Ποιες τεχνικές μπορούν να εφαρμόσουν για να χτίσουν μια σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες και να επιτύχουν τους εταιρικούς στόχους.