Τριαντάφυλλος Μπεργελές

Τριαντάφυλλος Μπεργελές

Commercial Director, UP HELLAS

Οmnichannel customer service experience in a matrix environment

Omnichannel customer service, loyalty program, and digital transformation of processes and customer experiences. Designing the matrix environment of “customer” in a B2B2C industry.