Θεόδωρος (Ted) Πολυκανδριώτης

Θεόδωρος (Ted) Πολυκανδριώτης

Business Officer, ARIADNE

Customer Analytics: Connecting the dots

Θα γίνει μια σύντομη ιστορική αναδρομή για το πως από το 2019, η Διδακτορική εργασία δυο Ελλήνων από την Β. Ελλάδα, έγινε σήμερα εταιρεία που πρωτοπορεί στην κλάδο της συλλογής και επεξεργασίας customer analytics και εξυπηρετεί μέχρι τώρα περισσότερους από 150 οργανισμούς σε όλο τον κόσμο, όπως καταστήματα και υπερκαταστήματα Λιανικής, Malls, Αεροδρόμια, Smart Cities, Expos κ.ά.
Επίσης θα γίνει αναφορά στην χρησιμοποιούμενη τεχνολογία που είναι απόλυτα συμβατή με τα όσα προβλέπονται από την νομοθεσία προστασίας προσωπικών δεδομένων (GDPR).
Τέλος και πιο αναλυτικά θα γίνει αναφορά (μέσα από πραγματικά παραδείγματα) στο πώς με την Ariadne μπορούμε να καταλάβουμε καλύτερα τον πελάτη μας (προσέγγιση 360ο) και πώς τα διατιθέμενα εργαλεία μπορούν να βοηθήσουν τα operations μιας εταιρίας να βελτιώσουν την αγοραστική εμπειρία και κατά επέκταση να αυξήσει τα έσοδα της.