Στέλιος Ηλιάκης

Στέλιος Ηλιάκης

CEO, SLEED

Η Εξυπηρέτηση στην εποχή της ΑΙ

Η πολυεπίπεδη επίδραση της Τεχνητής Νοημοσύνης στην εξυπηρέτηση πελατών είναι καθοριστική. Ενσωματώνοντας AI σε συστήματα όπως chatbots, τη sentiment ανάλυση, τη διαχείριση δεδομένων πελατών και τα contact centers, ενισχύεται αισθητά η αποδοτικότητα και η ποιότητα των υπηρεσιών. Θα εξετάσουμε πώς η AI μετασχηματίζει την εμπειρία του πελάτη, προσφέροντας προσωποποιημένη και πιο αποδοτική εξυπηρέτηση και αναδεικνύοντας νέες δυνατότητες στη διαχείριση και ανάπτυξη των σχέσεων με τους πελάτες.