Νίκος Καζάζης

Νίκος Καζάζης

Marketing Professional - Οικονομολόγος - Συγγραφέας

Flash Back στην Ιστορία του Customer Service

Ποια χαρακτηριστικά γεγονότα σημάδεψαν την εξέλιξη του Customer Service. Ποιες τεχνολογίες διαμόρφωσαν την εξέλιξη του Customer Service. Τα έξι στάδια εξέλιξης του Customer Service, όπως λειτουργεί στις επιχειρήσεις.