Ιωάννα Μητροπούλου

Ιωάννα Μητροπούλου

Λέκτορας, Deree School of Business and Economics, THE AMERICAN COLLEGE OF GREECE

Ενσυναίσθηση και εξυπηρέτηση αναγκών σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον

Η κοινότητα του ACG περιλαμβάνει άτομα από 60 διαφορετικές χώρες, κι αυτό είναι μόνο το πολύ εμφανές κομμάτι των τρόπων με τους οποίους διαφοροποιούνται οι ανάγκες. Θα παρουσιάσουμε τους τρόπους ανταπόκρισης στις ανάγκες μέσα από υποδομές και κανονισμούς που σέβονται την διαφορετικότητα, αλλά κυρίως με την ενσυναίσθηση ως κουλτούρα του Οργανισμού από την ίδρυση του.