Γιώργος Ζαφειρόπουλος

Γιώργος Ζαφειρόπουλος

Customer Development Manager

Personalized Services: Εξυπηρέτηση στα μέτρα του Πελάτη

Κατά την διάρκεια της ομιλίας θα παρουσιαστούν στοιχεία από πρόσφατη έρευνα που διεξήχθη στον κλάδο των “Cash & Carry”, τα οποία καταδεικνύουν την ανάγκη για personalized services. Στον συγκεκριμένο τομέα το customer service έχει κυρίαρχο ρόλο, οι αγοραστικές συνήθειες είναι ιδιαίτερες και κάθε ενέργεια λειτουργεί καθοριστικά για την εξασφάλιση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.