Δώρα Γρηγορίου

Δώρα Γρηγορίου

Διευθύντρια Εξυπηρέτησης Πελατών, skywalker.gr – Εργασία στην Ελλάδα

Building Customer Loyalty: Το συστατικό της επιτυχίας στην εξυπηρέτηση πελατών για το skywalker.gr – Εργασία στην Ελλάδα

Εργασία στην Ελλάδα, η δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης είναι βασικός παράγοντας στην εξυπηρέτηση πελατών. Όταν οι πελάτες αισθάνονται σιγουριά και ασφάλεια με την επιχείρηση, δημιουργείται μια δυναμική σχέση εμπιστοσύνης και δέσμευσης. Αυτή η πιστότητα οδηγεί σε μακροπρόθεσμη επιτυχία ενισχύοντας έτσι την ανταγωνιστικότητα στην αγορά.