Δέσποινα Μπαρουξάκη

Δέσποινα Μπαρουξάκη

Business Development Director, PRESSIOUS ARVANITIDIS

Στρατηγική ανάπτυξης μέσω της δημιουργίας πανελλαδικού δικτύου επαγγελματιών-συνεργατών