Κλεοπάτρα – Κλαίρη Χατζηγιάννη

Κλεοπάτρα – Κλαίρη Χατζηγιάννη

Customer Communications Manager, TOYOTA HELLAS

H σημασία της ενσυναίσθησης στον σύγχρονο κόσμο των επιχειρήσεων

Μέσα από παραδείγματα πρακτικής εφαρμογής της ενσυναίσθησης σε συγκεκριμένες καταστάσεις της εξυπηρέτησης πελατών στην ΤΟΥΟΤΑ ΕΛΛΑΣ, σε περιπτώσεις παραπόνων, αστοχιών προϊόντων/υπηρεσιών, καθώς και σε δύσκολες συναισθηματικές και κοινωνικές συνθήκες, αναδεικνύουμε τη σημασία της ενσυναίσθησης στον σύγχρονο κόσμο των επιχειρήσεων, ιδιαίτερα στον τομέα της εξυπηρέτησης πελατών, τονίζοντας μάλιστα την πρόκληση που παρουσιάζεται από την αυξανόμενη επικράτηση της τεχνολογίας. Προτείνουμε την ενσυναίσθηση ως ζωτικό στοιχείο για τη διατήρηση ανθρώπινων και πιο ‘’ζεστών’’ προσωπικών σχέσεων με τους πελάτες. Επισημαίνουμε ότι η ενσυναίσθηση στην επικοινωνία με τους πελάτες σημαίνει την πλήρη κατανόηση των συναισθημάτων και των προθέσεών τους. Τονίζουμε την αξία της στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης και στην ανάπτυξη μακροχρόνιων σχέσεων με τους πελάτες.
Η δύναμη της ενσυναίσθησης ως μια ανθρώπινη συνιστώσα, αλλά και ως μια σημαντική γέφυρα επικοινωνίας, αφού ενισχύει τις σχέσεις και την κατανόηση, δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να βελτιώσουν τα αποτελέσματα ικανοποίησης πελατών τους, να αυξήσουν τα κέρδη τους και να ενισχύσουν την φήμη της μάρκας που εκπροσωπούν.