Χρυσάνθη Σωτοπούλου

Χρυσάνθη Σωτοπούλου

Individual Customer Segments, Optima bank

Διαθέτοντας 20 έτη εμπειρίας στον τομέα λιανικής στον τραπεζικό χώρο, η κα Σωτοπούλου Χρυσάνθη εργάζεται σήμερα στο Segment ιδιωτών πελατών της Optima bank.

Ξεκίνησε τη σταδιοδρομία της στην Eurobank A.E. το 2002 στο δίκτυο καταστημάτων ως Στεγαστικός σύμβουλος και ανέλαβε διάφορους ρόλους τα επόμενα έτη, ως Σύμβουλος τραπεζικής μικρών επιχειρήσεων και Υποδιευθύντρια καταστήματος.

Το 2017 εντάχθηκε στη Γενική Διεύθυνση Affluent segment της Eurobank και το 2021 έγινε επικεφαλής του subsegement personal banking standard πελατών με καθήκον, μεταξύ άλλων, να σχεδιάσει και να εφαρμόσει τη στρατηγική και το εμπορικό πλάνο, έχοντας ως προτεραιότητα την παροχή υψηλού επιπέδου ικανοποίησης στους πελάτες μέσα από τη δημιουργία μακροχρόνιων σχέσεων εμπιστοσύνης και συνεργασίας μαζί τους.

Από τον Μάιο του 2021, εντάχθηκε στην τράπεζα Optima.

Η κα Σωτοπούλου είναι κάτοχος πτυχίου Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και μεταπτυχιακού τίτλου στην Τραπεζική από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.