Ευάγγελος Μούκας

Ευάγγελος Μούκας

Customer Service Manager, Pfizer Hellas

Ο Ευάγγελος Μούκας είναι Customer Service Manager στη Pfizer από το 2013. Ξεκίνησε την σταδιοδρομία του στον φαρμακευτικό κλάδο το 1995 και εντάχθηκε στο δυναμικό της Pfizer το 2004 ως Ιατρικός Επισκέπτης. Διετέλεσε σε θέσεις Local Brand Manager, Customer Marketing Manager και Teledetailing Manager.

Είναι απόφοιτος του Παντείου Πανεπιστημίου- Τμήμα Πολιτικών Επιστημών και Διεθνών Σπουδών.