Δρ. Δημήτρης Παρδάλης

Δρ. Δημήτρης Παρδάλης

Head of the Project Management & Business Analysis Division, Εθνική Ασφαλιστική